Våra medlemskap


 

 

 

Alla är välkomna att gå med i föreningen Mothers in Residence. 

Medlemskapen gäller från Januari - Januari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödmedlem 250kr/år

För stödmedlem kan du vara med i en online crit-grupp.

Du är välkommen att skriva till oss om du önskar specifikt tema

eller projektbaserad feedback så kollar vi av med våra medlemmar.

Vi tar tacksamt emot feedback på önskad aktivitet, event

eller diskussioner som du upplever saknas

Vi är tacksamma för alla medlemmar, stödmedlemmar

såväl som engagerade medlemmar.

 

 

 

Residensmedlemskap 500 kr/år

Genom residensmedlemskapet kan du ansöka om att göra ett artist in residence i hemstaden (Göteborg) vid tillfälle av utlysningar. 

Du får tillgång till delad ateljé med en annan residenskonstnär och introduktion i godkänd verkstad/verkstäder

Du får även tillträde till verkstäder enligt överenskommelse med KKV med kostnad av 200kr/dag samt att du blir godkänd enligt deras kriterier.

Du kan vara med i en online crit-grupp som del av ditt residens inom ett specifikt tema eller projektbaserad feedback på din process.

*Genom medlemskapet finns även möjlighet att använda KKV Göteborgs verkstäder genom ett organisationsmedlemskap. Tillträde till verkstäderna kräver att du blir godkänd av de ansvariga på den verkstan, och kunskapskraven varierar mellan verkstäderna; vill du veta mer så kontakta respektive verkstadsansvarig.

Här är länken till access ansökan

Det är viktigt att du ansöker med bevis på din kunskap i respektive verkstad med till exempel bilder/utbildningscertifikat för att du ska blir godkänd enligt KKVs kriterier.

Vill du ha mer information om hur organisationsmedlemskapet fungerar klicka här 

Anyone can join our association Mothers in Residence.

All memberships are valid January-January.

There are two kinds of memberships

 

 

 

 

Support membership 250sek/year

The support membership gives you access joining an online crit-group same as the membership.

We are grateful for input on how to expand our activities within the association and what events or discussions that you feel are missing or could be beneficial for others. 

We are grateful for all our association subscribers, support members as much as active members that want the association to develop further.

 

Residence membership 500sek/year

The residence-membership offers a chance to a local artist in residence in Gothenburg as well as an opportunity to be part of an online crit-group.

These crit-groups can be theme or project based, all decided by our members.

You get access to a shared studio with another resident artist and an introduction to an approved workshop.

You also get access to workshops according to an agreement with KKV with a cost of 200sek / day depending that you are approved according to their criteria.

 

*Through the residence membership, it is also possible to use KKV Gothenburg's workshops through our organisational membership. Here's the link to the application for access.

Access to the workshops requires that you are approved by those responsible for that workshop, and the knowledge requirements vary between the workshops; If you want to know more, contact the respective workshop manager.

It is important that you apply with proof/images/education certificate of your skill regarding the workshop you have in mind in order to get approval to KKV's requirements for you to gain access: see here 

If you're not located in Sweden and unable to use the bank transfer or Swish

kindly use the PAYPAL (SUBSCRIPTION) button

to subscribe to a support membership

and a confirmation email will arrive shortly

Our memberships

Take a screenshot of your payment

and send us an email titled

Support member or Residence member

at: info@mothersinresidence.se

Bankgiro: 5526-9955 

Swish:1232900090

Märk betalningen med din e-postadress och ta ett screenshot av din betalning och skicka till oss på

 

 info@mothersinresidence.se

 

Märk e-posten med

Residensmedlem (500kr) alt. Stödmedlem (250kr)

 

Swish:  1232900090

Bankgiro: 5526-9955

.

Bli stödmedlem för 250 kr ♡

Swish: 1232900090