OPEN CALL TILL MOTHERS IN RESIDENCE GRUPPUTSTÄLLNING I VÄNERSBORG KONSTHALL
25 FEBRUARI - 5 MAJ 2023

OBS! DEADLINE: 1 OKTOBER 2022
 

OPEN CALL

MOTHERS IN RESIDENCE

VÄNERSBORG KONSTHALL

25 FEB-5 MAJ 2023

’MODERSKAPET’

’MOTHER

’MODERSKAP’

OBS! DEADLINE: 1 OKTOBER 2022

 

ANSÖK MED VERK SOM SKA VISAS ELLER PRESENTERAS

SKISSPROCESS VÄLKOMNAS!

 

 

Kriterier:

  • MIR MEDLEM (så här gör du för att BLI MEDLEM)

 

  • VERK SOM KOMMENTERAR ELLER RELATERAR TILL MODERSKAP

 

*Genom godkänd ansökan förbinder du dig att medverka (fysiskt eller digitalt) på något av MiR’s Crit-möte under utställningens gång!

 

Skicka ansökan märkt:

’VÄNERSBORG KONSTHALL 2023’

Till INFO@MOTHERSINRESDIENCE.SE senast den 1 Oktober 2022