MiR.png

Utlysning av residens 2022

 

 

MARS-APRIL

*

plats KKV GBG

 

Sista ansökningsdag - 31:a Januari 

 

 

Residensfrågor MARS-APRIL 2022

 

 • Beskriv din konstnärliga praktik och var du arbetar nu.

 • Tanken är att ateljén ska delas av två konstnärer. Beskriv ditt behov av arbetsmiljö.

 

 • Beskriv syftet med ditt residens / projektet du vill utföra under de två månaderna.

 

 • (hur) Har moderskapet påverkat din konstpraktik.

 

 • Vad är dina framtida planer angående ditt kreativa arbete och hur kan detta residens påverka det.

 

 • Vilken/vilka verkstäder är du intresserad av att jobba i på KKV?

OBS! Som residensmedlem kan du ansöka snarast genom ditt medlemskap via Mothers in Residence att bli godkänd i en verkstad, detta ökar chansen att få ett residens

 

Så här ansöker du:

1. Bli medlem om du inte redan är det

2. Betala ansökningsavgiften på 250kr

(totalt 500kr med medlemsavgiften)

SWISH: 1232900090 märk betalningen med namn/e-post

3. Maila oss med ifyllda bilagor nedan:

Ladda ned pdf nedan och skriv på, Godkännande av villkor på eget ansvar på KKV:

Maila båda ifyllda och påskrivna dokumenten samt

fem bilder på arbetsprover - gärna i relation till projektet du vill jobba med

 till oss på

 info@mothersinresidence.se  med rubriken Residens 2022

Mothers in Residence

Kriterier inför utlysningen 

 • Plats - Göteborg Stad. Nära hemmet, i staden eller regionen.

 • MiR Medlem 

 • Konstnär & Mamma

 • Behov - Aktualisera arbete, färdigställa alt. starta projekt. Lära nya tekniker och uppdatera materialkunskaper

 • Konstnärligt medium - Passande för lokalerna och verkstäderna se: KKV

 • Alla utgifter som resa/mat/material betalar konstnären själv

 • Konstnärskvalité - Bestäms av jury/KKV

 • Att konstnärer som får residens avlämnar en rapport/dialog/verk som publiceras på MiRs hemsida.

 • Ni har barnomsorg/tillsyn/förskola eftersom verkstäderna på KKV ej är anpassande för barn och för bästa arbetsfokus. 

 • Barn är välkomna i ateljén men alltid på ditt ansvar.

 • Jury: KKV & MiR styrelse - Detta innebär att om man vill använda KKVs verkstäder måste man bli godkänd av den verkstaden innan man påbörjar sitt residens.

 • Krav från KKV- EJ LJUDKONSTNÄR (inte ljudisolerad ateljé) - EJ KEMISKT / STARKA LUKTER

Du får tillgång till ateljén dygnet runt.

Stora projektateljén (halva)

Ca 32m²

Fönster åt väster och ca 4m till tak. Finns på fjärde våningen med ingång från grafikavdelningen. Tillgång till vatten och diskbänk.

Du får även tillträde till verkstäder enligt överenskommelse med KKV med kostnad av 200kr/dag. organisationsmedlemskap.

OBS! Tillgången till verkstäderna kräver att du blir godkänd av de ansvariga på den verkstan, och kunskapskraven varierar mellan verkstäderna; vill du veta mer så kontakta respektive verkstadsansvarig 

https://kkvgbg.se/verkstadsansvariga/

———————————————————

Konstnären kan:

 • bjuda in till ateljésamtal, visning, workshop (allt som KKV går med på med residensindividens personliga ansvar över lokalerna).

 • Hitta en ingång till fortsatt skapande i ett professionellt sammanhang och med en gemenskap.

 • Få tillgång till nya material och teknikkunskaper

 • Få tillgång till MiRs instagram 


OBS! vid behov att avbryta residens säg till snarast. Misskötta residens kan bli återbetalningsskyldig för hyra av ateljé.

 

Avslutade residens summeras i form av:

 • Verk, anteckningar, foton, bokform, tidskrift

 • Samt en personlig kommentar

 • Dessa att bli publicerad via MiR 

Om organisationsmedlemskap KKV GBG via Mothers in Residence - MiR

Den / dom som gör residenset tar personligt ansvar över att:

• Ateljén ska återställas till ursprungligt skick vid hyresperiods slut. NYCKLAR SKA ÅTERLÄMNAS VECKODAG TILL KONTORET INNAN SISTA DAGENS SLUT
• Övernattning är ej tillåten, däremot gäller accessen dygnet runt.
• Starkt doftande ämnen eller allergener ska undvikas (lacknafta, terpentin, osv)
• Ljudnivån skall hållas på en nivå som inte stör andra.
• Om gäster bjuds in i ateljén så ska detta först koordineras med kontoret, likaså utställningar, osv. 

 

Arbete i verkstäder:
Medlemmar i MiR och residenskonstnärer kan använda KKV GBG:s verkstäder på samma villkor som ordinarie medlemmar i föreningen: 

 • Varje individ måste bli godkänd av respektive verkstads-ansvarig samt ha fått en genomgång av den aktuella verkstan. Under inga omständigheter får en person arbeta i en verkstad utan att först ha blivit godkänd samt introducerad. 

 • 200kr/dag beroende på verkstad. *Ex. keramiken har olika kostnader per bränning.

 • Alla arbetade timmar i verkstan samt eventuella förbrukningsresurser ska skrivas upp och debiteras periodvis användaren /residensindividen direkt, se kostnader för organisationsmedlemmar

 • Vid driftstopp eller andra problem ska detta anmälas direkt till verkstadsansvarig eller kontoret. 

 • Accessblankett finns på hemsidan kkvgbg.se och fylls i för varje person. 

 • MiR och dess medlemmar förväntas lyda samma ordningsregler som gäller för ordinarie medlemmar.

 • Skulle MiR eller dess medlemmar bryta mot ordningsreglerna så kan detta avtal och medlemskap upphävas. Skäl till detta ska i så fall meddelas MiR, och KKV förbinder sig att i god tid påpeka eventuella problem eller brister. Samma gäller residens som även kan upphävas om ordning och reglar ej respekteras.

 • Innan en person börjar jobba på verkstan ska de ha en genomgång av brandrutiner & säkerhet med någon av dem anställda på KKV GBG (Johan eller Mateusz) 

 • MiR har 2 par nycklar till verkstan och ateljén vid residens. En till varsin residens som ansvarar över dessa personliga under residenstiden. OBS! Dessa ska inte märkas på något sätt så att de kan knytas till KKV GBG ifall de blir borttappade. 

 • Allt arbete på KKV GBG sker på eget ansvar och risk. Den som är i verkstan förutsätts klara alla moment själv, och förväntas ta reda all nödvändig information som krävs för att säkert hantera utrustningen. 

 • MiR och dess medlemmar täcks inte av någon försäkring hos KKV GBG utan var individ måste ansvara över sin personliga fungerande försäkring. 

 • Individer från MiR har ingen möjlighet att hyra förvaring på KKV