Kriterier inför utlysningen 
 • Plats - Göteborg Stad. Nära hemmet, i staden eller regionen.

 • Residensmedlem hos MiR

 • Konstnär & Mamma

 • Behov - Aktualisera arbete, färdigställa alt. starta projekt. Lära nya tekniker och uppdatera materialkunskaper

 • Konstnärligt medium - Passande för lokalerna och verkstäderna se: KKV

 • Alla utgifter som resa/mat/material betalar konstnären själv

 • Konstnärskvalité - Bestäms av jury/KKV

 • Att konstnärer som får residens avlämnar en rapport/dialog/verk som publiceras på MiRs hemsida.

 • Vi ser gärna att ni har barntillsyn/förskola eftersom verkstäderna på KKV ej är anpassande för barn.

 • Barn är välkomna i ateljén men alltid på ditt ansvar.

 • Jury: KKV & MiR styrelse

 • Krav från KKV- EJ LJUDKONSTNÄR - EJ KEMISKT / STARKA LUKTER

Du får tillgång till ateljén dygnet runt.

Stora projektateljén (halva)

Ca 32m²

Fönster åt väster och ca 4m till tak. Finns på fjärde våningen med ingång från grafikavdelningen. Tillgång till vatten och diskbänk. Länk

Du får även tillträde till verkstäder enligt överenskommelse med KKV med kostnad av 200kr/dag. organisationsmedlemskap

*Av vilken du personligen får en pott via MiR av 1000kr att använda till tekniker eller verkstadstid.

Kostnad av tekniker är 500kr/timme, och tillgång beror på vem på verkstaden som har tid att avsätta.

OBS! Tillgången till verkstäderna kräver att du blir godkänd av de ansvariga på den verkstan, och kunskapskraven varierar mellan verkstäderna; vill du veta mer så kontakta respektive verkstadsansvarig

.https://kkvgbg.se/verkstadsansvariga/

———————————————————

Konstnärens kan:

 • bjuda in till ateljésamtal, visning, workshop (allt som KKV går med på med residensindividens personliga ansvar över lokalerna).

 • Hitta en ingång till fortsatt skapande i ett professionellt sammanhang och med en gemenskap.

 • Få tillgång till nya material och teknikkunskaper

 • få tillgång till MiRs instagram

 

Avslutade residens summeras i form av:

 

 • Verk, anteckningar, foton, bokform, tidskrift

 • Samt en personlig kommentar

 • Dessa att bli publicerad via MiR 

Om organisationsmedlemskap KKV GBG via Mothers in Residence - MiR

Hyra av ateljé:
Under 2021 kan MiR hyra en ateljé under 2 perioder á 3 & 4 månader som kan användas av 2 residens-konstnärer från MiR åt gången. Den / dom som gör residenset tar personligt ansvar över att:

• Ateljén ska återställas till ursprungligt skick vid hyresperiods slut
• Övernattning är ej tillåten, däremot gäller accessen dygnet runt.
• Starkt doftande ämnen eller allergener ska undvikas (lacknafta, terpentin, osv)
• Ljudnivån skall hållas på en nivå som inte stör andra.
• Om gäster bjuds in i ateljén så ska detta först koordineras med kontoret, likaså utställningar, osv. 

 

Arbete i verkstäder
Permanenta medlemmar i MiR, residens-konstnärer samt övriga inbjudna konstnärer till MiR kan använda KKV GBG:s verkstäder på samma villkor som ordinarie medlemmar i föreningen: 

 • Varje individ måste bli godkänd av respektive verkstads-ansvarig samt ha fått en genomgång av den aktuella verkstan. Under inga omständigheter får en person arbeta i en verkstad utan att först ha blivit godkänd samt introducerad. 

 • I residenset ingår 3 timmar med tekniker/introduktion av verkstad á 1500kr.

 • Alla arbetade timmar i verkstan samt eventuella förbrukningsresurser ska skrivas upp och debiteras periodvis användaren /residensindividen direkt, se kostnader för organisationsmedlemmar

 • Vid driftstopp eller andra problem ska detta anmälas direkt till verkstadsansvarig eller kontoret. 

 • Accessblankett finns på hemsidan kkvgbg.se och fylls i för varje person. 

 • MiR och dess medlemmar förväntas lyda samma ordningsregler som gäller för ordinarie medlemmar.

 • Skulle MiR eller dess medlemmar bryta mot ordningsreglerna så kan detta avtal och medlemskap upphävas. Skäl till detta ska i så fall meddelas MiR, och KKV förbinder sig att i god tid påpeka eventuella problem eller brister. Samma gäller residens som även kan upphävas om ordning och reglar ej respekteras.

 • Innan en person börjar jobba på verkstan ska de ha en genomgång av brandrutiner & säkerhet med någon av de
  anställda på KKV GBG (Johan eller Mateusz) 

 • MiR ges möjlighet att mot deposition kvittera ut 3 par nycklar till verkstan och ansvarar sedan för att låna dem vidare
  till sina medlemmar och residenskonstnärer. En till styrelsen, en till varsin residens 

OBS! Dessa ska inte märkas på något sätt så att de kan knytas till KKV GBG ifall de blir
borttappade. 

 • Allt arbete på KKV GBG sker på eget ansvar och risk. Den som är i verkstan förutsätts klara alla moment själv, och förväntas ta reda all nödvändig information som krävs för att säkert hantera utrustningen. 

 • MiR och dess medlemmar täcks inte av någon försäkring hos KKV GBG utan var individ måste ansvara över sin personliga fungerande försäkring. 

 • Individer från MiR har ingen möjlighet att hyra förvaring på KKV, men organisationen kan hyra förvaring som de
  sedan själva kan förvalta. 

 Utlysning av residens 2021
 Maj-Juni på KKV GBG
Sista ansökningsdag 10 Mars

 • Beskriv din konstnärliga praktik och var du arbetar nu.

 • Tanken är att ateljén ska delas av två konstnärer. Beskriv ditt behov av arbetsmiljö.

 

 • Beskriv syftet med ditt residens / projektet du vill utföra under de två månaderna.

 • Har moderskapet påverkat din konstpraktik och har du barnomsorg nu.

 • Vad är dina framtida planer angående ditt kreativa arbete och hur kan detta residens påverka det.

 • Vilken/vilka verkstäder är du intresserad av att prova på KKV (om du blir godkänd av verkstadsansvarig).

 

Residensfrågor Maj/Juni 2021

ladda ner dokumentet och skriv in dina svar.

Spara det som ett pdf och ladda upp det nedan:

pdf
Upload supported file (Max 15MB)

Bifoga ditt cv 

samt fem bilder på verk:

CV
Upload supported file (Max 15MB)
bild
Upload supported file (Max 15MB)
bild
Upload supported file (Max 15MB)
bild
Upload supported file (Max 15MB)
bild
Upload supported file (Max 15MB)
bild
Upload supported file (Max 15MB)

ladda ner pdf och skriv på Avtal om residens och organisationsmedlemskap

påskriven pdf
Upload supported file (Max 15MB)

Mothers in Residence